Dějiny ve škole

DVD Dějiny ve škole reflektuje společenskou funkci školy nejen v procesu vzdělávání. Školu představujeme jako zrcadlo společenských změn od devatenáctého století po dnešek. Učitel se společně s žáky kriticky zamýšlí nad vývojem školního prostředí a jeho vztahem k historické kultuře. Klíčové téma tvoří role školy ve vytváření a předávání národního i historického vědomí a vztah školy a státu. Projekt Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD Dějiny ve škole, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. DVD bylo společně s dalšími výstupy projektu distribuováno do všech škol v ČR.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, ISBN 978-80-87912-15-7

  • Autoři: Jaroslav Pinkas, Karina Hoření, Jaroslav Najbert, Václav Adámek
  • Lektorovali: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (katedra historie PdF MU), Mgr. Dalibor Státník (Státní okresní archiv Mělník) Přikládám v příloze
  • Odborná spolupráce: Mgr. Magdaléna Šustová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)
  • Produkce: Čeněk Pýcha
  • Realizační tým (D21): PhDr. Martin Valenta, Ph.D. – hlavní manažer, Mgr. Kamil Činátl, Ph. D. – odborný pracovník, Ing. Petra Petříková – finanční manažerka, Ing. Jana Černá a Mgr. Anna Macourková – administrace
  • Jazyková redakce: Mgr. Dagmar Hlinková a Mgr. Anna Macourková

Ukázky z aplikace

 POSUDKY: