Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka

Doba realizace: 2017–2021

Popis projektu: Projekt  rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti v období nacistické a stalinistické diktatury. Zaměřuje se na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz je kladen na analýzu udavačství jako výlučného jednání, přičemž je analyzována jak individualita konkrétních aktérů, tak jejich sociální zasazení jako osobité sociální skupiny.