Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu

Realizace: 2014–2018

Vedoucí projektu: Jaroslav Pažout

Další členové projektového týmu: Tomáš Bursík (ABS), Alena Šimánková, Adam Zítek (oba Národní archiv)

Popis projektu: Projekt zpracuje personální složení, organizaci a fungování nejvyšších orgánů justice, konkrétně soudnictví a prokuratury. Sledována bude i jejich role v trestněprávní perzekuci odpůrců režimu v Československu. Kromě dílčích studií budou vydány tři publikace: edice vybraných dokumentů k organizaci a chodu nejvyšších orgánů prokuratury a soudnictví; přehled funkcionářů nejvyšších orgánů prokuratur v letech 1948–1989 (nejprve digitální databáze lexikonu, pak jeho tištěná verze) a kolektivní monografie Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989.