PAMĚŤ A DĚJINY: Vraťte nám naše zbraně!


Lidové milice stály u zrodu vlády KSČ a svou roli hrály i později. Příslušníci LM nastoupení na Staroměstském náměstí v Praze u příležitosti 20. výročí února 1948. (foto Národní archiv, sbírka 1968, č. 16a)
„Výzbroj ´ozbrojené pěsti´ KSČ posloužila sovětské propagandě jako důkaz o chystané kontrarevoluci,“ píše historik Adam Zítek z Národního archivu v posledním čísle revue Paměť a dějiny o milicionářích a okupaci ČSSR v roce 1968. „Nedokázali pochopit, proč jsou jejich zbraně označovány za ´kontrarevoluční´, když oni vstup ´spojeneckých armád´v zásadě uvítali. Záhy se příslušníci milicí začali domáhat navrácení zbraní, bez nichž si zjevně připadali méně vážní a důležití. V jednom z dopisů adresovaných ještě reformnímu prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi jednotka Lidových milicí při Ústředních energetických závodech v Praze přímo uváděla, že ´za té situace se přímo vnucuje domněnka, že naše organizace, naše jednotka a my sami, jsme považováni za nespolehlivé, že nemáme důvěru strany. A to je vážná věc. My jsme se stranou svázali své životy, v jednotce Lidových milicí jsme nehledali kariéru, ale jejím prostřednictvím jsme nabídli straně všechno – i své životy, bude-li to nutné´.“
První tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček při přehlídce Lidových milicí. Jeho politika však v očích některých milicionářů „výdobytky Února“ ohrožovala (foto vlevo: Národní archiv, sbírka 1968, č. 4) // Někteří milicionáři přijali vpád pěti armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem s úlevou, jiní v něm viděli agresi a okupaci země (foto vpravo: Národní archiv, sbírka 1968, č. 229)
Celý článek je ke stažení zde: https://bit.ly/3QHRbZS, časopis Paměť a dějiny je pak k dostání ve vybraných knihkupectvích nebo na kosmas.cz.