Zveme vás na diskuzní večer Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání

  • Termín: 31. 08. 2017, 19:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

V poslední době se často diskutuje o stavbách spojených s minulým režimem. Co dnes tyto objekty pro společnost znamenají? Máme je chránit? Jak dnes vzpomínáme prostřednictvím architektury a veřejného prostoru? Lze návštěvu obchodního domu Prior využít pro výuku dějepisu?

Hosté:
Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Petr Klíma (Pěstuj prostor, z. s.)
Barbora Vacková (Ústav populačních studií FSS a Katedra občanské výchovy PedF MU)
Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů)

Diskuze je otevřená veřejnosti a je doprovodným programem letní školy pro učitele Paměť, město, krajina. Prostor ve výuce o minulosti, kterou pořádají Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX.