Výstava Ve znamení tří deklarací v Mnichově

  • Termín: Od 18. 09. 2018 do 07. 11. 2018
  • Místo konání: České centrum, Mnichov

Německá verze výstavy Ve znamení tří deklarací byla v úterý 18. září 2018 otevřena v prostorách Českého centra v Mnichově. Součástí vernisáže byla přednáška Zdeňka Hazdry, jednoho z autorů výstavy, spojená s diskuzí na téma šlechty v Československu a střední Evropě.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

„Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, historičkou působící rovněž na ÚSTR.

Putovní výstava Ve znamení tří deklarací se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici. Německá verze výstavy měla premiéru v roce 2016 ve Vídeňské univerzitě.

Výstava bude v prostorách Českého centra v Mnichově umístěna do 7. listopadu 2018.