Výstava Ve znamení tří deklarací byla zahájena na zámku v Kostelci nad Orlicí

  • Termín: Od 07. 09. 2018 do 21. 10. 2018
  • Místo konání: Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Komenského 266

Úspěšná putovní výstava Ústavu pro studium totalitních režimů Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, která se po svém uvedení v Muzeu regionu Boskovicka přesouvá na Nový zámek Kostelec nad Orlicí, se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Jedná se o málo zmapovanou kapitolu našich moderních dějin.

Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce.

Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Na jednotlivých panelech jsou představena např. tato témata: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších.

Výstavu je možné v Galerii Kinský na Novém zámku Kostelec nad Orlicí navštívit od 7. září do 21. října 2018 denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin (září). V říjnu je možné výstavu navštívit během víkendů od 10 do 17 hodin.