Výstava Václav Havel: Politika a svědomí v Jerevanu

  • Termín: Od 16. 11. 2017 do 26. 11. 2017
  • Místo konání: Jerevan, Arménie

Dne 16. listopadu 2017 byla na Jerevanské státní univerzitě (YSU) zahájena výstava Václav Havel: Politika a svědomí, pořádaná zastupitelským úřadem u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Výstavu zahájil velvyslanec Petr Mikyska, který přivítal přítomné zástupce Jerevanské státní univerzity i dalších arménských vysokých škol (Brusovova jazyková univerzita, Univerzita architektury a stavitelství), členy diplomatického sboru (mj. velvyslance Litvy, Japonska, Bulharska, Gruzie, Řecka či Egypta), studenty a další hosty, krátce poděkoval vedení YSU za možnost uspořádání výstavy v jejích prostorách a přednesl projev o průběhu a významu sametové revoluce.

Prorektor YSU Ruben Markosjan mj. zdůraznil symboliku konání výstavy na univerzitě jak vzhledem k roli studentů v sametové revoluci, tak v souvislosti s Mezinárodním dnem studentstva (pozn.: určité obavy na straně ZÚ panovaly ovšem z jiné symboliky – studenti YSU v posledním týdnu stávkovali na protest proti návrhu zákona o povinné vojenské službě, vztahujícího se i na vysokoškolské studenty; stávka byla 15.11. ukončena a ZÚ tak naštěstí nemohl být spojován s nepřímým podněcováním studentské revolty). Ředitel Centra pro evropská studia YSU Artur Ghazinjan se ve svém projevu věnoval především osobě Václava Havla, jeho životu a dílu i vlivu na demokratický vývoj Československa a České republiky.

Na šestadvaceti panelech si návštěvníci mohli připomenout slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které podtrhávají naléhavost výzev a mnohé z nich promlouvají v současné době s překvapivou silou. Pozornost zejména studentů vyvolával nejen samotný fakt uspořádání (a povolení) výstavy na YSU, ale hlavně panely vyjadřující se k Putinově typu diktatury či ke svobodě volby pro Ukrajinu.

Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti  a sdělovacích prostředků (agentury a všechny zpravodajské weby, reportáž televize H3). Výstava potrvá do 26. listopadu 2017.

ZÚ Jerevan děkuje Ústavu pro studium totalitních režimů za elektronické poskytnutí výstavy a také Knihovně Václava Havla a Českým centrům za její přípravu – pro arménské publikum a zejména pro studenty, v současné době pod setrvalým tlakem ruské propagandy, má neocenitelný význam.