Výstava „TGM to nikdy nebude mít lehké“ na festivalu Mene Tekel 2020

  • Termín: Od 24. 02. 2020 do 05. 03. 2020
  • Místo konání: Praha

V rámci letošního čtrnáctého ročníku festivalu Mene Tekel se v prostorách ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné v Praze představí výstava TGM to nikdy nebude mít lehké.

Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ musí obhájit své právo na existenci tím, co umí a dokáže. Přísné nároky kladl na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto kupříkladu na českou otázku nahlížel v kontextu mezinárodního dění a činil ji nedílnou součástí evropského vývoje. Byl českým vlastencem, a přitom Evropanem. Prezidentskému úřadu vtiskl neobyčejnou vážnost a důstojnost, ze které těží jeho následovníci dodnes.

Kromě otázek souvisejících s postavením malého národa uprostřed Evropy mu ležel na srdci osud demokracie. O jejích podobách soustavně přemýšlel. A také o rizicích, které ji ohrožují. Nikoliv náhodou se pro mnohé občany stal inspirací a posilou v totalitních časech, které následovaly bezprostředně po jeho smrti. Zároveň ale platí, že pro nemalou část společnosti zůstával nepohodlným, což názorně dokládají i osudy Masarykových pomníků: s každou změnou režimu jsme svědky buď jejich odstraňování, nebo jejich znovuodhalování. Kolikrát během necelého jednoho století!?

Repríza výstavy je součástí mezigeneračního výstavního projektu Cesty ke svobodě, jehož vernisáž proběhne v pondělí 24. února ve 13 hodin v prostorách ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. v Praze.

Zájemci mohou expozici zhlédnout do 5. března.

Ústav pro studium totalitních režimů je již tradičně partnerem celého festivalu Mene Tekel.

Program Mene Tekel 2020