Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme na sérii přednášek pro veřejnost

  • Termín: 04. 01. 2023, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme ve středu 4. ledna v 18 hodin na vystoupení historičky Pavly Plaché k tématu Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück. Přednáška se uskuteční v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Proč a jakými cestami se dostávaly československé ženy do centrálního ženského tábora nacistické říše v Ravensbrücku? Jaké místo zaujímaly mezi vězeňkyněmi ženy židovského původu? Jak se odrazila zkušenost z věznění v jejich vzpomínkách a jak na ně (ne)vzpomínaly jejich spoluvězenkyně? Těmito otázkami se bude na přednášce zabývat historička Pavla Plachá, autorka nedávno vydané monografie k tématu.

Termíny přednášek

28. 2. 2023, Jan Dvořák: Historie jedné hereze – rodina Freundových v soukolí totalitních režimů

Březen 2023, Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona

Duben 2023, Martin Jindra: Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou

Květen 2023, Tomáš Zouzal: Tábor pro árijské partnery ve smíšených manželstvích v Bystřici u Benešova

Červen 2023, Marián Lóži: Kdo byli členové tzv. protistátního spikleneckého centra Rudolfa Slánského? Složení, prosopografie a vyšetřovací zkušenost uvězněných komunistických funkcionářů