Zpřístupnění archiválií panu Joskovi Skalníkovi

Praha 30. listopadu 2009

– Na základě žádosti pana Josefa Skalníka zveřejněné ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů na tiskové konferenci v Činoherním klubu během prezentace nové publikace „Občanské fórum, den první“ byly v pátek 27. listopadu 2009 v 10.00 hod. předloženy jeho zmocněnci ve smyslu archivního zákona k nahlédnutí požadované archivní materiály.