ZPRÁVA: Ústav pro studium totalitních režimů má novou vědeckou radu

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. PhDr. Ladislav Kudrna Ph.D. ve středu 13. července 2022 představil nové složení své vědecké rady. Návrh členů jednomyslně schválila Rada ÚSTR. V jedenáctičlenném poradním sboru ředitele zasedne pět českých a šest zahraničních odborníků. Jsou mezi nimi historici, politologové i další zástupci společensko-vědních disciplín, devět mužů a dvě ženy. „Hlavním kritériem při výběru členů Vědecké rady byla jejich odbornost. Oslovil jsem celkem třináct kolegů a kolegyň, z nichž dva se omluvili z důvodu pracovní vytíženosti, respektive věku,“ uvedl k nově jmenované radě ředitel Ladislav Kudrna.

V nové radě zasedne ředitel polského Ústředního vojenského archivu Sławomir Cenckiewicz, historička, ekonomka a filozofka Antonie Doležalová, vědec, spisovatel a bývalý prezident Radio Free Europa Jeffrey Gedmin, historik, filozof a publicista Petr Hlaváček, historička, spisovatelka a publicistka Marie Koldinská, dále historik a politolog Petr Koura, švýcarský historik Adrian Portmann, historik a předseda Správní rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, politolog a sociolog Vladimir Tismăneanu, filozof a historik Aviezer Tucker a také filozof a sociolog Jan Váně.

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele ÚSTR. Přesný počet členů rady zákon nenařizuje, personální obsazení navrhuje ředitel a radu schvaluje a odvolává Rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Scházet by se měla přibližně třikrát za rok. Vědecká rada nemá žádné přímé pravomoci, její členové se například vyjadřují k výroční zprávě a k ročním plánům badatelské a ediční činnosti. Funkce člena vědecké rady je neplacená. „Očekávám, že vědecká rada ÚSTR bude aktivním poradním orgánem ředitele na poli historického výzkumu, stejně tak i napomůže Ústav restartovat ve směru intenzivní mezinárodní spolupráce,“ dodává docent Kudrna.

Vizitky všech členů vědecké rady najdete zde