ZPRÁVA: Reakce vedení ÚSTR na otevřený dopis 19 zaměstnanců

Dne 15. března 2023 skupina 19 zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů zveřejnila otevřený dopis Radě ÚSTR nazvaný nepřípadně „Výzva k zastavení destrukce vzdělávací činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů“. S ohledem na to, že se v textu objevují zcela nepravdivá tvrzení, účelově použitá v osobním zájmu skupiny osob, rozhodlo se vedení Ústavu pro studium totalitních režimů reagovat, aby nebyla veřejnost uváděna v omyl.

Ad 1.

Ředitel ÚSTR doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. a 1. náměstek ředitele JUDr. Kamil Nedvědický jsou v textu osočeni jako podezřelí z bossingu. Toto nařčení je zcela nepodložené a vedení Ústavu pro studium totalitních režimů bude požadovat jeho písemné podložení a následně veřejnou omluvu. Stejně tak není pravdivé ani tvrzení o nekomunikativnosti, neboť zcela odporuje skutečnému stavu věcí. Odvolání vedoucího oddělení vzdělávání odboru výzkumu a vzdělávání je zcela v kompetenci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Předcházelo mu několik jednání za účasti jeho přímého nadřízeného, 1. náměstka, stejně jako za účasti ředitele ÚSTR, na nichž bylo probíráno další směřování daného oddělení, tak, aby byla naplněna litera zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů, stejně jako koncepce ředitele, na jejímž základě byl Radou ÚSTR zvolen do funkce ředitele. Personální rozhodnutí nejsou v pravomoci zaměstnanců, a tudíž ani v kompetenci zaměstnanců oddělení vzdělávání. Jejich požadavek („Požadujeme“), aby konkrétní pracovník pracoval v jejich oddělení, je tudíž nezákonný, a odporuje i všem požadavkům zákoníku práce, podle něhož postupuje vedení ÚSTR jako zaměstnavatel. Útok na vypsané otevřené výběrové řízení a jeho označování za „nelegitimní“ je podle názoru vedení Ústavu pro studium totalitních režimů v demokratickém právním státě naprosto nepřijatelné jednání.

Ad 2.

Žádné cenzurní zásahy nikdy ze strany ÚSTR vůči oddělení vzdělávání či jeho jednotlivým zaměstnancům neproběhly. I zde bude vedení Ústavu pro studium totalitních režimů požadovat podložení konkrétním písemným materiálem a následně se bude proti tomuto nepřijatelnému obvinění bránit právními prostředky. Kniha 13 objektů z (ne)šťastného muzea je v současné době expedována v řadě výtisků pro smluvní partnery a bude samozřejmě distribuována, k čemuž byl pokyn vydán již před několika týdny. I zde se tedy jedná prokazatelně o nepravdivé tvrzení.

Ad 3.

Z nepravdivých informací je zde důležité zdůraznit především zavádějící a nepřijatelné tvrzení o tom, že se vedení Ústavu vyhýbá vyjádření, zda se Ústav pro studium totalitních režimů bude podílet na projektu Dějepis+. Opakovaně se vedení ÚSTR v tomto směru kladně písemně vyjádřilo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), včetně komunikace přímo s panem ministrem prof. Vladimírem Balašem, a zaměstnanci oddělení vzdělávání o této skutečnosti byli, cestou svého vedoucího, informováni.

Ad 4.

Tvrzení o nehospodárnosti je rovněž nepravdivé. Distribuce knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea probíhá a jde o osočení, vycházející nejenom z neznalosti, ale vyvolávající i důvodné podezření, že ze zlé vůle.

Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů je připraveno v rámci diskuze, nejenom s odbornou veřejností, obhájit všechny své kroky, které směřují k naplnění zákonného poslání Ústavu pro studium totalitních režimů, kvalitě vědecké práce a otevřené akademické diskuze. Odmítáme lživá tvrzení a nepodložená osočení ze strany osob, nerespektujících pravidla slušné diskuze a sledujících pouze své osobní zájmy. V žádném soukromém podniku ani ve veřejné správě není možné, aby zaměstnanci rozhodovali, kdo bude jejich vedoucí a řídili vedení své instituce, což je přesně to, o co se pomocí nepravdivých a difamujících sdělení, které bude vedení Ústavu pro studium totalitních režimů dále řešit, snaží autoři uvedené písemnosti.