ZPRÁVA: Novým ředitelem ABS bude PhDr. Miroslav Urbánek

V návaznosti na novelu zákona o státní službě, která s účinností od 1. 1. 2023 nově zakotvuje stanovení maximálního funkčního období představených v délce 5 let a s ním spojené povinné přesoutěžení těchto pozic, vyhlásil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, jako příslušný služební orgán ředitele Archivu bezpečnostních složek podle § 12 odst. 3 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na ředitele/ředitelku Archivu bezpečnostních složek.

Do výběrového řízení se přihlásili tři žadatelé, kteří splnili zákonné požadavky. Ústní pohovory proběhly dne 18. 7. 2023 před nezávislou výběrovou komisí. Všichni tři žadatelé byli výběrovou komisí shledáni úspěšnými. Z těchto úspěšných žadatelů následně ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě, vybral nejvhodnějšího žadatele.

Následně, v souladu s § 12 odst. 3 zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, projednal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů s Radou Ústavu pro studium totalitních režimů jmenování nového ředitele Archivu bezpečnostních složek, PhDr. Miroslava Urbánka. Předpokládané datum jmenování nového ředitele je ke dni 1. 9. 2023.

Po uplynutí řádné doby k doručení vyrozumění o ukončení výběrového řízení zúčastněným žadatelům podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě Vám nyní představujeme vybraného žadatele, PhDr. Miroslava Urbánka, společně s vítěznou strategickou koncepcí rozvoje Archivu bezpečnostních složek a odborným životopisem budoucího ředitele.

Odborný životopis

Strategická koncepce rozvoje Archivu bezpečnostních složek