ZPRÁVA: K personální situaci v oddělení vzdělávání ÚSTR

V tuzemských médiích se v uplynulých dnech celoplošně objevila a komunikuje nepřesná informace o personální situaci v oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Vedení ÚSTR chce touto cestou uvést tyto mylné informace na pravou míru.

Především je třeba zdůraznit, že dobrovolným odchodem několika zaměstnanců z instituce, která celkově zaměstnává přes 130 pracovníků, nejsou nikterak narušeny probíhající vzdělávací ani jiné projekty, žádná z dosavadních aktivit tohoto oddělení nekončí, naopak je vedení ÚSTR plánuje dále rozšiřovat a rozvíjet, a to tak, aby byly v souladu se zákonem č. 181/2007 Sb. Vůbec se není třeba bát, že by tím měla být nějak ohrožena například výuka dějepisu v České republice (!).

V případě podaných výpovědí se ve všech případech jedná o vlastní rozhodnutí dotyčného zaměstnance. K celkovému počtu výpovědí je nutné zdůraznit, že řada úvazků v tomto oddělení není a nikdy nebyla plných (100 %). V Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů pracuje v současnosti 19 zaměstnanců, celkově se však nejedná o 19 pracovních tabulek (na 100 %). Nejčastěji jde o půl a méně pracovních úvazků. Vysvětleno čistě matematicky, ve skutečnosti je v tomto oddělení 11,15 pracovního úvazku.

Na plný úvazek (100%) aktuálně pracuje v oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů pouze šest pracovníků (včetně vedoucího), 90% úvazek má jeden pracovník, 50% dva, 40% jeden, 30% dva, 25% tři, 20% jeden a 10% úvazek tři pracovníci. Dvě pracovnice v současnosti čerpají mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou, nicméně i v jejich případě nejde o stoprocentní, ale pouze 50% pracovní úvazky. Mimo systemizaci ÚSTR jsou v současnosti dva pracovníci na 25% pracovní úvazek a jeden na 15% pracovní úvazek.

Ústav pro studium totalitních režimů i přes výpovědi pracovníků jednoho oddělení dál bezezbytku plní všechny úkoly a závazky ve směru, které mu ukládá zákon.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ