Zemřel významný politik a šlechtic Karel Schwarzenberg (85)

(12. 11. 2023) – V sobotu večer 11. listopadu 2023 zemřel ve Vídni bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Bylo mu 85 let. Před několika dny, dne 28. října 2023, ho prezident České republiky vyznamenal Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy.

Karel Schwarzenberg při uvedení do funkce ministra zahraničí České republiky v roce 2010 o sobě na stránkách ministerstva sám napsal: „Narodil jsem se 10. 12. 1937 v Praze-Bubenči jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga (1911–1986) a jeho manželky Antonie. Dětství jsem prožil v Praze, na Orlíku a v Čimelicích. V prosinci 1948 jsme museli opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci jsem studoval práva a v Mnichově lesnictví. Kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce Jindřicha Schwarzenberga jsem musel studia přerušit a začít hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku.

Narozeniny slavím na Den lidských práv, a tak je možná symbolické, že jsem v této oblasti dlouho pracoval. Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva jsem se zejména v 80. letech zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. O otázce lidských práv jsem jednal v bývalém SSSR, v Bulharsku, v Kosovu a také u nás. V rodinném sídle v Bavorsku jsme s doktorem Vilémem Prečanem na podporu československého exilu a disentu umístili centrum tzv. Československého dokumentačního střediska, tedy jakýsi archiv tehdy zapovězené literatury. Dnes je již sbírka součástí Národního muzea a je uložena v Praze.

Na podzim roku 1989 jsem se vrátil do vlasti a 10. 7. 1990 jsem byl jmenován kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 jsem vedl první delegaci OSCE do Náhorního Karabachu po vypuknutí války mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Z funkce kancléře jsem odešel v roce 1992 v souvislosti s abdikací prezidenta Václava Havla.

Od té doby pracuji především ve vedení podniku, tedy hlavně v lesnictví a na údržbě památek mně svěřených, avšak nadále působím v řadě nadací, komisí a spolků, kde uplatňuji své zkušenosti z dlouholeté práce v mezinárodních vztazích.

Radost a potěšení mi přinášejí mé děti a vnoučata. Mezi mé záliby patří politika, staré a nové umění, zvláště moderní architektura. V posledních letech postupně předávám hospodaření nejstaršímu synu Janovi a hodlám své síly a zkušenosti plně využít ve prospěch České republiky a zejména nás všech, kteří tu žijeme.“


Vlevo Karel Schwarzenberg v říjnu 2016 ve  Vídni při uvedení německé verze výstavy Ve znamení tří deklarací

V září 2011 se s podporou své strany TOP 09 rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky v historicky první přímé volbě konané roku 2013. Byť těsně, tak ve volbě neuspěl. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 úspěšně kandidoval v Hlavním městě Praze jako lídr TOP 09 a STAN. Ve volbách také získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, a to 37 794. Uspěl také v dalších „parlamentních“ volbách v roce 2017, kdy získal 19 370 preferenčních hlasů a mandát poslance tak obhájil. V roce 2020 oznámil rozhodnutí, že v dalších volbách již kandidovat nebude a mandát poslance mu tak vypršel v říjnu 2021, čímž opustil politiku.

Po opuštění Poslanecké sněmovny Schwarzenberg nadále působil jako čestný předseda TOP 09, rovněž se často vyjadřoval k veřejnému a politickému dění. Po zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky se stal členem jeho týmu neformálních poradců pro zahraniční a vnitřní politiku. V minulém roce byl Ústavem pro studium totalitních režimů navržen na Cenu Václava Bendy, kterou s díky a vyjádřením, že si ji nezaslouží, odmítl. Čest jeho památce!

Karel Schwarzenberg na fotografiích Přemysla Fialky:

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv MZV a ÚSTR / Přemysl Fialka
Související: