Zdokumentovali jsme bývalou vyšetřovnu NKVD v Praze

Zvenčí: honosná vila v pražských Střešovicích. Uvnitř: vyšetřovna sovětské státní bezpečnosti. Zaměstnanci ÚSTR ji jako první měli možnost zdokumentovat.

Dokumentací unikátních objektů spojených s perzekucí občanů Československa ze strany sovětských represivních orgánů pokračuje výzkum pracovní skupiny ÚSTR k tématu Čechoslováci v Gulagu. V rámci dvou cest na západní Ukrajinu, jejichž cílem bylo studium materiálů v archivech Bezpečnostní služby Ukrajiny a v oblastních archivech ve Lvově a Užhorodu, zdokumentovali badatelé bývalou věznici NKVD ve městě Stryj a vězení v ulici Lonského ve Lvově. V nich byly v letech 1939–1940 drženy stovky čs. občanů, kteří prchali do Sovětského svazu před německou a maďarskou okupací a byli odtud transportováni do lágrů Gulagu.