VZPOMÍNKA: Barbara Bothová o ženách ve Slovenském národním povstání

Dnes si Slovensko pripomína 78. výročie od vyhlásenia Slovenského národného povstania (SNP).  To sa stalo jednou z kľúčových udalostí novodobých slovenských dejín, malo zásadný vplyv na povojnový vývoj na Slovensku a je predovšetkým dokladom o účasti Slovákov na boji proti fašizmu a nacizmu. Slovenské národné povstanie bolo síce po dvoch mesiacoch vojensky porazené, ale významnou mierou prispelo k možnosti Slovákov spoluutvárať základy povojnového československého štátu. V roku 1993 vláda Slovenskej republiky vyhlásila 29. august za štátny sviatok a každoročne si v tento deň pripomína hrdinov, ktorí neváhali položiť život za svoju vlasť. Paradoxom zostáva skutočnosť, že keď sa Slovenské národné povstanie spomenie, väčšine sa automaticky vybaví predovšetkým hrdinovia-muži. Pritom významnú úlohu v bojoch a pomoci partizánom pri SMP zohrali aj ženy.


Vlevo dobový plakát / Vpravo Chaviva (Markéta) Reiková (foto: Wikipedia)

Medzi hrdinami, ktorí položili život v SNP, patrí treba parašutistka Chaviva Reiková (Marta Reiková). Pochádzala z Rožňavy, ale detstvo prežila v Banskej Bystrici. Následne s manželom odišla do Palestíny, kde vstúpila do armády a stala sa členkou výsadkárskeho oddielu. V rámci výsadkové skupiny Amsterdam sa Chaviva dostala na Slovensko, kde bola poverená plnením spravodajských úloh. Aktívne organizovala transporty židovských detí a starších občanov cez Maďarsko do Palestíny. S ostatnými členmi skupiny vycvičila židovských bojovníkov a vytvorila z nich partizánsku jednotku. Po porážke SNP sa so skupinou premiestnila do hôr, kde chcela v partizánskej činnosti pokračovať. Koncom októbra 1944 ich však odhalilo komando SS. Chaviva bola prevezená do Banskej Bystrice, kde ju vypočúvali, mučili a následne 22. novembra v Kremnici popravili. Jej pozostatky boli neskôr prevezené do Jeruzalema, kde bola pochovaná s vojenskými poctami.

Ďalšou z hrdiniek SNP bola Božena Palacková, rodená Sliačanová. V čase vypuknutia povstania bola čerstvou maturantkou banskobystrického gymnázia. Čoskoro sa pripojila k pomoci povstania a stala sa z nej partizánska spojka. Spolu s rodinou partizánom nosili potraviny a zásoby. Sama pani Božena často napríklad chodila na falošné nákupy, aby mohla vysledovať, kde majú Nemci guľomety a následné tieto informácie predávala partizánom. Svoju partizánsku činnosť, resp. angažovanosť v SNP, si pani Božena znovu pripomenula v roku 1949 celkom zaujímavým spôsobom. Svadobné šaty mala ušité z hodvábneho vojenského padáku. Jej pôvodná svadobná výbava poslúžila počas bojov ako obväzy pre zranených partizánov.

Účastníčkou protifašistických bojov po boku partizánov bola aj pani Viera Stehlíková, ktorá sa v roku 2018 za tieto svoje zásluhy stala oficiálne vojnovou veteránkou. Viera Stehlíková sa narodila v auguste 1923 vo Voroneži v bývalom ZSSR. Tu slúžil jej prvý manžel, ktorý si ju priviezol zo sebou na Slovensko. Usadili sa na Liptove a obaja sa stali účastníkmi SNP. Pôvodne sa k partizánom pridal jej manžel, ale Viera jeho kroky zanedlho nasledovala. Stala sa členkou partizánskej brigády kpt. Nálepku, kde bola od 21. 8. 1944 do 25. 2. 1945 a zastávala funkciu pomocníka náčelníka štábu. Príbeh pani Viery Stehlíkovej a jej pôsobenie v SNP je skutočne nevšedné, a to aj z toho dôvodu, že v čase, keď sa pridala k partizánom, bola už vo vysokom štádiu tehotenstva.


Božena Palacková (foto: Postbellum)

Slovenského národného povstania sa zúčastnili aj slovenské političky a členky politických strán. Zapájali sa v prvom rade do partizánskych jednotiek. Veľká časť z nich tajne pomáhala partizánom, iné sa aj priamo zapojili do bojov. Veľká väčšina žien, ktoré boli neskôr aktívne vo verejnom živote, vnímali zapojenie do odbojovej činnosti ako svoju povinnosť bez ohľadu na riziká. Účasť žien v Slovenskom národnom povstaní zostáva naďalej pomerne málo prebádanou oblasťou. Najrozsiahlejší projekt, ktorý sa tejto problematike venoval, spracovala Erika Mészárosová a nesie názov Ženy v SNP. Autorka sa v rámci svojho výskumu rozprávala s desiatkami žien, ktoré sa aktívne podieľali na bojoch, resp. pomoci partizánom počas Slovenského národného povstania.

Spracovala Mgr. BARBARA BOTHOVÁ

TED TALK Eriky Mészárosovej, kde rozpráva o svojej motivácii a zaujímavostiach z výskumu, môžete pozrieť tu.