Výstava Jan Palach´69 v knihovně FF UK

Busta Jana Palacha u hlavní budovy Filozofické fakulty Univerziry Karlovy na Palachově náměstí

Pří příležitosti 43. výročí sebeupálení Jana Palacha byla 16. ledna 2012 v Centru studijních a informačních služeb Filozofické fakulty UK v Praze otevřena výstava Jan Palach´69, která připomíná čin studenta Jana Palacha a jeho mimořádný ohlas. Organizátory výstavy jsou FF UK a Národní muzeum, partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce. Úvodní projevy přednesli děkan FF UK doc. Michal Stehlík a ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman.