Vyšla historická revue Paměť a dějiny 3/2013

Tématem třetího čísla letošního ročníku revue Paměť a dějiny je rok 1953 – rok změn, nadějí a nakonec zklamání. Stalinově smrti, střídání ve vedení sovětského státu, potažmo celého východního bloku, a válce v Koreji se věnuje článek Václava Vebera. Domácí problémy nahlíží globálně Jiří Pernes, studie Jiřího Urbana, která se váže k vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách, je pak dílčí sondou do problémů zemědělství a JZD. Náladami a nespokojeností obyvatel se zabývá Milan Bárta ve svých textech k peněžní reformě a k akci „Prostějov“, tedy odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově. Represivní aparát, konkrétně vznik ministerstva vnitra a reorganizace Bezpečnosti, je předmětem zájmu Jerguše Sivoše. Jan Kalous popisuje případ aktéra i oběti politických procesů Osvalda Závodského, šedesáté výročí anabáze skupiny bratří Mašínů připomínají Petr Blažek s Jaroslavem Čvančarou. Na nedávno zesnulého brněnského básníka Zdeňka Rotrekla zavzpomínal Petr Placák a na skauta a historika skautingu Karla Lešanovského Jiří Plachý. Rozhovor s politickým vězněm Sergejem Solovjevem, který byl ve svých 24 letech odsouzen k trestu smrti, vedl Jaroslav Rokoský. Petr Kopal se věnuje posledním dvaceti letům komunistického režimu v „nejdůležitějším umění“ – filmu. Nechybějí ani recenze a informace o uskutečněných výstavách a konferencích.