Výroční zpráva za rok 2011

Senát Parlamentu České republiky na své 26. schůzi konané 25. října 2012 vzal na vědomí výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011, kterou na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová.