Vyjádření ÚSTR k výrokům Petra Blažka na demonstraci na Václavském náměstí

12. června 2018 – Na základě množících se dotazů veřejnosti reagujeme na obsah vystoupení Petra Blažka během demonstrace pořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii v úterý 5. června 2018. Petr Blažek řekl: „Svědek z jeho procesu, který vyvolal v Bratislavě (myšlen Andrej Babiš), byli tam dva svědci, jeden byl Jerguš Sivoš, slovenský historik, a druhý byl český badatel Radek Schovánek. Dva měsíce poté, co svědčil proti Andreji Babišovi a dokládal, že byl aktivním spolupracovníkem Státní bezpečnosti, se odehrála schůzka na ministerstvu financí, které tehdy řídil Andrej Babiš. Andrej Babiš tehdy dal dvacet milionů vedení Ústavu pro studium totalitních režimů do rozpočtu, aby udělali velkou čistku, v jejímž rámci byl vyhozen Radek Schovánek z práce.“ Záznam z tohoto vystoupení je možné zhlédnout mimo jiné zde (v čase 1:56:50).

Tento výrok Petra Blažka je zcela nepravdivý.

  1. Na jaře 2014 v Bratislavě proběhl soud Andreje Babiše s Ústavem pamäti národa. Svědkem ÚPN byl vedle slovenského historika Jerguše Sivoše také tehdejší zaměstnanec ÚSTR Radek Schovánek. Jeho vystupování u soudu i v médiích si vedení ÚSTR cenilo, což lze doložit písemnou pochvalou z té doby.
  2. V létě 2014, jako ostatně každý rok touto dobou, jednalo vedení ÚSTR s ministrem financí o rozpočtu pro ÚSTR a ABS na rok 2015. Obě instituce tvoří společnou rozpočtovou kapitolu státu, vyjednávání o rozpočtových prostředcích je běžné a s osobou ministra nesouvisející. Ministrem financí byl tehdy shodou okolností Andrej Babiš. Na jednání šlo vedení ÚSTR s projektem reformy digitalizace, který byl přijat, a v důsledku toho byl rozpočet navýšen o cca 14 mil. Kč. Tyto peníze byly určeny na 30 nových tabulkových míst v Archivu bezpečnostních složek. Konkrétně na vybudování digitalizačního pracoviště a částečně také na posílení agendy tzv. zákona o třetím odboji, protože bylo třeba zrychlit vyřizování velkého množství žádostí. Pro pořádek dodejme, že jméno Radka Schovánka při jednání s Andrejem Babišem nepadlo.
  3. V dubnu 2015 proběhla v ÚSTR reorganizace, v rámci níž opustil ÚSTR mimo jiné Radek Schovánek. Důvodem jeho odchodu byla nutná reforma digitalizace. Chybovost tehdejší digitalizace odhalily závěry vnitřní i externí kontroly (ze strany Archivní správy MV ČR) a později problémy v digitalizaci potvrdil nález NKÚ. Zkrátka – navýšení prostředků do rozpočtu ÚSTR a ABS nijak nesouvisí s tím, že byl Radek Schovánek o rok později v rámci reorganizace propuštěn, ani s jeho svědeckou výpovědí v Babišově soudním sporu.
  4. Je důležité dodat, že postoj ÚSTRu ke kauze spolupráce Andreje Babiše se Státní bezpečnosti je jiný, než jak by se z vyjádření Petra Blažka mohlo zdát. Zřejmý je například z rozhovoru náměstka ředitele ÚSTR Ondřeje Matějky pro idnes.cz, ve kterém říká, že spolupráce Andreje Babiše se Státní bezpečností je podle dochovaných pramenů doložitelná a navíc zapadá do jeho tehdejší kariéry v podniku zahraničního obchodu. Zároveň zástupce vedení ÚSTR v rozhovoru kritizuje běžnou českou soudní praxi, kdy je někdo z registru tajných spolupracovníků vymazán rozhodnutím soudu, a to z formalistických důvodů. Navíc doplňme, že pokud by konstrukce Petra Blažka měla platit, bývali bychom museli ukončit spolupráci také s druhým, jím zmíněným svědkem z Babišova procesu. Jenže Jerguš Sivoš s ÚSTRem nadále běžně spolupracuje, je členem redakční rady našeho časopisu a v neposlední řadě se před několika dny v rámci festivalu Meeting Brno účastnil námi pořádané debaty o normalizačních elitách a jejich přechodu do nového režimu. Andrej Babiš byl v této debatě pochopitelně jedním z probíraných příkladů.

Petr Blažek je v ÚSTR zaměstnán jako historik. Práce historika, stejně jako každá jiná, má pravidla. Pro historiky například platí, že musí vycházet z ověřitelných faktů a hledat doložitelné souvislosti. V tomto případě však Petr Blažek skutečnost zcela překroutil. Petra Blažka budeme muset bohužel, nikoli poprvé, důrazně upozornit, že je rozdíl mezi rolí odborného historika, který se jistě může a má občansky angažovat, a rolí poněkud fanatického aktivisty, který se neštítí sáhnout ani k demagogii, když se mu to hodí.