Vyjádření k informacím o financování Ústavu

PRAHA 22. května 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů upřesňuje informace o svém financování, které vyšly v deníku MF DNES. Investiční akce, které jsou předmětem diskuse, byly realizovány v roce 2008. Rozpočet, se kterým Ústav hospodařil v roce 2008, byl schválen v roce 2007. Stejně jako v ostatních státních institucích je rozpočet rozdělen do jednotlivých položek, jejichž čerpání je kontrolováno ministerstvem financí. Jediným možným způsobem, jak realizovat jakékoliv investice, jsou výběrová řízení dle zákona, jimž se Ústav řídí. Státní závěrečný účet – kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2008 doposud nebyl projednán v Parlamentu České republiky a Ústav ho zatím oficiálně nezveřejnil. Rovněž i Výroční zpráva Ústavu za rok 2008 nebyla schválena Radou Ústavu a projednána Senátem PČR…