Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Archivu bezpečnostních složek

Praha, 25. listopadu 2010

– Dnes proběhlo výběrové řízení na ředitele/ředitelku Archivu bezpečnostních složek. Pohovorů před výběrovou komisí se zúčastnilo všech šest uchazečů o tuto funkci. Komise posoudila jejich odborné znalosti, manažerské schopnosti a komunikativnost a na základě tajného hlasování doporučila řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů k užšímu výběru tři uchazečky (v abecedním pořadí):

  • PhDr. Zlatuše Kukánová
  • Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
  • Mgr. Světlana Ptáčníková

Konečné rozhodnutí o výběru ředitelky Archivu bezpečnostních složek učiní a zveřejní ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman.