Ve čtvrtek 13. září byla umístěna pamětní plaketa Poslední adresy v Kostelci nad Orlicí

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zemřeli ve věznicích během vyšetřování. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní tabulka.

Ve čtvrtek 13. září 2018 ke stávajícím tabulkám přibyla další. Ve 14 hodin byla slavnostně umístěna plaketa v Kostelci nad Orlicí na adrese Mánesova 987 meziválečnému politikovi, ministrovi a veřejnému činiteli Ing. Janu Dostálkovi, který byl zatčen v rámci vykonstruovaného procesu s „vedením ilegální protistátní skupiny Křesťansko-demokratické strany“ a devět dní před zahájením soudního jednání podlehl následkům vyšetřování v pankrácké vazební věznici ve věku 71 let.

O osudu Ing. Jana Dostálka na místě pohovořil historik PhDr. Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, který se jeho případem zabýval. Slavnostního umístění plakety se zúčastní také příbuzní J. Dostálka, především pak jeho vnučka, MUDr. Zdislava Kasalová, která byla přítomna samotnému zatčení J. Dostálka a o svém dědečkovi říká: „Náš dědeček, kterého komunisté v roce 1954 zatkli a v roce 1955 umučili ve vězení, byl čestný a statečný člověk, hluboce věřící, jenž celý svůj život zasvětil pro dobro naší země a pomoci potřebným. Současně mne dědeček i vychovával, a tak jsem jej mohla blíže poznat a také s ním strávit i poslední chvíle jeho života na svobodě.“

Projekt Poslední adresa je původně ruskou občanskou iniciativou, která od roku 2014 připomíná oběti sovětského represívního systému. Těch byly statisíce, miliony. Ovšem cílem projektu není připomínat statistiky, ale jednotlivé životy, které byly zmařeny. Nenápadné tabulky velikosti dlaně obsahující základní údaje o perzekvovaném jsou umístěny na dům, v němž měl daný člověk poslední adresu před tím, než se dostal do soukolí represivního aparátu, v jehož důsledku zemřel. Předobrazem projektu se staly dlažební kostky Stolpersteine, které v evropských městech připomínají oběti holokaustu.

Koordinátorka projektu Edita Jiráková k umístění tabulky J. Dostálkovi uvádí: „Umístění plakety J. Dostálkovi má pro nás zvláštní význam z toho důvodu, že v rámci projektu Poslední adresa umísťujeme tabulku poprvé mimo hlavní město. Těší nás, že se projekt dostává do regionů, což potvrzují i další schválené tabulky v Plzni a Jihlavě. Jestliže dosud byly tabulky Poslední adresy umístěny popraveným obětem komunistického režimu, pak pamětní tabulka J. Dostálkovi otevírá další velké téma, a totiž početné oběti komunistického režimu zatčené v rámci vykonstruovaných politických procesů, které před soudem nestanuly, jelikož nepřežily vyšetřovací praktiky ve vazebních věznicích.“

Dosud bylo instalováno v Praze šest tabulek popraveným obětem komunistického režimu. V červnu letošního roku se podařilo odhalit pět tabulek Čechoslovákům popraveným v letech Velkého teroru 1936–1938 v tehdejším Sovětském svazu.

Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Poslední adresa Editu Jirákovou: tel. 604 123 798, e-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz

Podrobnější informace o případu Jana Dostálka naleznete zde.

Fotogalerie