Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945) – Sympozium k 70. výročí vypuknutí druhé světové války

Program sympozia „Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací“ (ÚSTR, 3.9.2009)

Ústav pro studium totalitních režimů si vás dovoluje pozvat na vědecké sympozium, které se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2009 od 9.30 hodin v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.