V Praze na Žižkově jsme umístili pamětní tabulku Vojtěchu Dundrovi odsouzenému v politickém procesu s Miladou Horákovou

U příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu umístíme ve spolupráci s Klubem dr. Milady Horákové na pražském Žižkově pamětní tabulku Poslední adresy sociálnědemokratickému senátorovi a publicistovi Vojtěchu Dundrovi, který byl nejstarším odsouzeným v politickém soudním procesu s tzv. skupinou Milady Horákové.

Srdečně Vás zveme na slavnostní umístění pamětní tabulky, které se uskuteční v úterý 29. června v 15 hodin u domu v Husinecké ulici 4 v Praze 3.

Poslední adresa před čtyřmi lety 27. června 2017 umístila úplně první pamětní tabulky na území Česka.

Tabulka Vojtěchu Dundrovi bude již dvacátou pátou umístěnou tabulkou. Dalších čtrnáct tabulek Poslední adresy připomíná osudy Čechoslováků, kteří se stali obětmi sovětských politických represí na území SSSR. Kromě tabulek umístěných v Moskvě se letos v červnu podařilo ve spolupráci s českými krajanskými sdruženími umístit první dvě dvojjazyčné ukrajinsko-české tabulky na Ukrajině.

Poslední adresa je mezinárodní iniciativa, která vznikla v Rusku v roce 2014 s podporou historického a lidskoprávního sdružení Memorial. V Česku projekt realizuje a finančně zaštiťuje Ústav pro studium totalitních režimů. Poslední adresa umisťuje pamětní tabulky velikosti dlaně na zdech domů, kde žily oběti politických procesů v době svého zatčení. Tabulky nesou základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil.

Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých, často široké veřejnosti neznámých lidí. Mottem iniciativy je Jedno jméno – Jeden život – Jedna tabulka