Personálie MV


Pro lepší orientaci v organizační spleti útvarů Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti z let 1971 až 1989 zveřejňujeme na webové stránce Ústavu pro studium totalitních režimů/Archivu bezpečnostních složek jejich organizační řády či statuty, které byly vydány ve formě příloh nejvyšších aktů řízení – rozkazů ministra vnitra ČSSR a náčelníků správ anebo rozkazy, jimiž byly zřízeny.