Zveřejnili jsme unikátní archiv českého vysílání Rádia Vatikán

Ilustrační fotoPraha, 16. prosinec 2013

– Rozsáhlý archiv vysílání české redakce Rádia Vatikán z let 1950–1992 připravil ÚSTR ve spolupráci s českou redakcí Rádia Vatikán a Archivem bezpečnostních složek. Obsahuje přibližně 70 000 stran převážně strojopisných dokumentů, které jsou významným historickým pramenem. Jde o pokračování spolupráce, kterou navázala s českou sekcí Radia Vaticana Stanislava Vodičková během přípravy monografie o kardinálu Beranovi. Současný vedoucí české redakce Rádia Vatikán P. Milan Glaser SJ k zpřístupnění archivu uvedl: „Třebaže se archivní texty roku 1949 a dvou měsíců roku 1963 nedochovaly, je zpřístupnění tohoto toku medializovaných dějin významným počinem, který prospěje obci historiků i společenské paměti.“ Zpřístupněním archivů ale práce nekončí: do příštího roku S. Vodičková připravuje k vydání kritickou edici dokumentů Rádia Vatikán.