Ústav vydal nové publikace

Odborné periodikum Sborník Archivu bezpečnostních složek přináší na 12 příspěvků pracovníků Archivu bezpečnostncíh složek a Ústavu pro studium totalitních režimů. Autoři se zabývají především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrývá i období protektorátu. Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro přináší na dvacet referátů jejích účastníků. V knize Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali (Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961) se autor Tomáš Bursík na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu.