Usnesení z 38. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha 12. srpna 2010

– Rada Ústavu uzavřela výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu. Ve výběrovém řízení zvítězil Mgr. Daniel Herman počtem pěti hlasů ze sedmi členů Rady…