Usnesení Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha 14. ledna 2009

– Rada ÚSTR přistoupila ke jmenování ředitele ÚSTR krátce po svém ustavení v prosinci 2007 s vědomím, že je potřeba co nejrychleji zajistit naplnění zákona č. 181/2007 Sb. a vytvořit personální podmínky pro etablování a stabilizaci nově vzniklého ústavu. Rada považuje za vhodný a standardní nástroj pro volbu ředitele instituce tohoto typu výběrové řízení, jeho uplatnění nicméně předpokládá až dokončení stabilizační fáze, tedy za dva roky po zahájení činnosti ÚSTR. V této době bude možné objektivně zhodnotit dosažené výsledky a posoudit návrhy další strategie rozvoje Ústavu.