UDÁLOST: Sto let od narození profesora Josefa Kalvody


Akce byla dvoudenní, konference proběhla v prostorách zámku v Malči, o úvodní slovo se postaral místní historik a publicista Milan Pilař

Konference měla v regionu slušný ohlas, potěšila i přítomnost mladších ročníků v publiku

Ve druhém panelu konference vystoupil JUDr. Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů a prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D. ze Slovenska

(17. 5. 2023) – V sobotu 13. května proběhla v Malči u Chotěboře mezinárodní konference Sto let od narození historika a politologa Josefa Kalvody, která se konala pod záštitou velvyslanectví USA v Praze a za podpory Ministerstva kultury ČR. Vše odstartovala už v pátek 12. května dopoledne debata historiků Petra Hlaváčka z Ústavu pro studium totalitních režimů a Michala Kampa o životě a díle Josefa Kalvody, ale také o zlomových okamžicích 20. století. Diskuse se v sále Základní umělecké školy v Chotěboři účastnilo na sedm desítek studentů a jejich učitelů z okolních středních škol. Večer pak na stejném místě debatovali před zájemci z řad veřejnosti slovenský historik Róbert Letz, a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů historik Jan Cholínský a právník Kamil Nedvědický.

Sobotní program konference Sto let od narození historika a politologa Josefa Kalvody se již odehrával výhradně na zámku Maleč, který pro tento účel účastníkům propůjčil jeho majitel Václav Macháček-Rieger. Konference byla rozdělena do tří diskuzních panelů: Josef Kalvoda jako politik a představitel protikomunistického odboje, Kalvoda jako historik českých dějin 20. století a Kalvodovy návraty do vlasti v devadesátých letech. Na konferenci byli zastoupeni historici Ústavu pro studium totalitních režimů – PhDr. Jan Cholínský, JUDr. Kamil Nedvědický a příspěvkem doc. Ladislav Kudrna – a další historici, publicisté a pedagogové. Program konference detailně:

  • PhDr. Jan Cholínský: Nejsme lidovci, ale křesťanští demokraté – cesta Josefa Kalvody od Československé strany lidové ke Křesťansko-demokratickému hnutí v exilu
  • doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.: Svědectví doby – korespondence mezi Josefem Kalvodou a Milanem Janderkou, příslušníkem francouzské cizinecké legie bojujícím v Indočíně
  • MUDr. Roman Joch: Profesor Josef Kalvoda, američtí politici a studená válka
  • JUDr. Kamil Nedvědický: Význam díla profesora Josefa Kalvody pro právní zhodnocení tzv. Prozatímního státního zřízení ČSR v zahraničí a tzv. třetí Československé republiky
  • prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D.: Fenomén sovietizacie v diele Josefa Kalvodu
  • PhDr. Jan Cholínský: Úsilí prof. Josefa Kalvody o obrodu křesťanské kultury a politiky ve vlasti po pádu komunismu
  • PhDr. Petr Svoboda, Ph.D.: Československá strana práce. K podílu prof. Josefa Kalvody na odhalení jednoho z mýtů protikomunistického odboje
  • prof. Dr. Miroslav Novák: Jak jsem znal prof. Josefa Kalvodu v exilu i po roce 1989

Hostitelem konference byl majitel zámku v Malči pan Václav Macháček-Rieger / PhDr. Petr Svoboda, Ph.D. přiblížil Kalvodův boj za spravedlnost po listopadu 1989


Jedním z těch, kteří popularizují myšlenky, názory a díla Josefa Kalvody je historik Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan Cholínský / O nabízenou knižní produkci Ústavu pro studium totalitních režimů byl mezi účastníky konference velký zájem a knihy našly velmi brzy své nové majitele

Do celkového obrazu historika a politologa Kalvody přispěli svými pohledy i publicista MUDr. Roman Joch a profesor Dr. Miroslav Novák


Na konferenci zaznělo ve třech panelech celkem osm příspěvků, po každém panelu vždy proběhla živá debata nad tématy

Některé z uvedených příspěvků zveřejníme v rubrice Ohlédnutí, celou konferenci pak bude možné shlédnout na kanálu YouTube a v plánu je rovněž vydání sborníku. Letošní konference o životě a díle profesora Josefa Kalvody je již třetí v pořadí, když tu úplně první v roce 2009 uspořádal v Praze Ústav pro studium totalitních režimů. Druhá se konala v roce 2012 v Třemošné u Plzně díky Knihovně kardinála Josefa Berana. Více informací najdete na www.josefkalvoda.com.

● ● ●

Součástí konference Sto let od narození historika a politologa Josefa Kalvody byl slavnostní akt odhalení pamětní desky zhotovené výtvarníkem Radomírem Dvořákem umístěné na zámecké zdi naproti Kalvodově rodné chalupě v Malči (čp.16), kde o významu a odkazu Josefa Kalvody promluvil také 1. náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický. Desku odhalil majitel zámku pan Václav Macháček-Rieger a bývalý politik doc. JUDr. Petr Pithart.


Odhalení pamětní desky rodáku Josefu Kalvodovi vzbudil v obci Maleč nebývalý zájem

Při odhalení desky promluvil bývalý senátor doc. JUDr. Petr Pithart a právní historik JUDr. Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů / Autorem pamětní desky je výtvarník Radomír Dvořák

Připravil (text a foto) MARTIN VACEK, Maleč