UDÁLOST: S německými studenty o politice paměti


V úterý 27. září navštívila Ústav pro studium totalitních režimů skupina doktorandů oborů historie a politologie z univerzity v německém Řezně. Spolu s vedoucím skupiny, profesorem Ulfem Brunnbauerem, přijeli na několikadenní studijní pobyt do České republiky zaměřený na politiku paměti. V rámci pobytu se právě v úterý 27. září setkali s pracovníky Odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, mj. s Pavlou Plachou, Prokopem Tomkem, Vojtěchem Ripkou a Adamem Hradilkem. Ti jim prezentovali některé projekty Ústavu a poté proběhla živá diskuse.

Univerzita v Řezně je mladá a moderní univerzita, jež původně vznikla jako malá a regionální, avšak postupně se rozvinula do mezinárodně angažovaného centra pro vědu a výzkum, zejména v oblastech přírodních věd. Jedenáct fakult pokrývá široké spektrum oborů, v rámci partnerství s Univerzitou Karlovou sem míří prostřednictvím výměnných stáží i řada českých studentů filozofie, práva či teologie. Není bez zajímavosti, že zde jako profesor působil bývalý papež Benedikt XVI.


Zpracoval -vac-