UDÁLOST: Pietní akty v pražském Motole a jihočeských Letech(15. 5. 2023) – V pátek 12. května 2023 uctil Ústav pro studium totalitních režimů na pietním aktu v pražském Motole památku obětí komunismu. Pietní vzpomínka se konala v areálu motolského hřbitova, kde se nachází Čestné pohřebiště politických vězňů a účastnil se jí například politický vězeň Leo Žídek, držitel letošní Ceny Václava Bendy za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury, představitelé Parlamentu ČR, kardinál Dominik Duka, příbuzní politických vězňů a zástupci dalších paměťových organizací a občanských spolků. S krátkým projevem zde vystoupil například senátor Pavel Fischer, který uvedl: „Komunistický režim byl krutý a zločinecký. V jeho vězeních a lágrech u nás zemřely tisíce lidí, další byli zavražděni z politických důvodů nebo zastřeleni na hranicích. Jejich odkaz z naší současnosti nesmí zmizet. Oběti komunismu si připomínáme na místě Čestného pohřebiště politických vězňů v pražském Motole. Čest jejich památce.“V neděli 14. května 2023 se zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů zúčastnili také pietního aktu k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů v jihočeských Letech. Vedle ředitele Odboru výzkumu a vzdělávání doc. PhDr. Petra Hlaváčka, Ph.D, se akce účastnili také další zástupci organizací, občanských spolků a zástupci politického a veřejného života, včetně prezidenta republiky Petra Pavla. Ten ve svém projevu mimo jiné zmínil, že hodnota lidského života není dána tím, jakého jsme etnika a že všichni máme stejné právo na život, na šanci měnit věci k lepšímu.

Připravil MARTIN VACEK

Foto Jan Procházka (Motol) a Andrea Jirsová (Lety) / ÚSTR a archiv P. Fischera