UDÁLOST: Okurková sezóna? Ani náhodou…

S příchodem letních měsíců se část české společnosti dostává do takzvané okurkové sezóny, tedy období, kdy se toho moc neděje, pracuje se takzvaně letně a spíše se přemýšlí nad zábavou a odpočinkem. V případě Ústavu pro studium totalitních režimů to ale vůbec neplatí. Například jeho vedení v uplynulých dvou týdnech absolvovalo nespočet setkání, jednání, návštěv a rozhovorů. O neformální schůzce s Dr. Markem Mutorem, předsedou Platformy evropské paměti a svědomí ve čtvrtek 7. července, na níž ředitel docent Kudrna požádal o znovupřijetí ÚSTR do Platformy, jsme již informovali zde, další následovaly v uplynulém týdnu.

11. 7. –  Setkání s předsedou Senátu Parlamentu ČR

V pondělí 11. července po poledni přijal ředitele ÚSTR docenta PhDr. Ladislava Kudrnu Ph.D. a náměstka JUDr. Kamila Nedvědického předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil. „Jednalo se o neformální setkání, na němž jsme pana předsedu a jeho poradkyně seznámili s aktuální situací v Ústavu pro studium totalitních režimů, představili jim novou koncepci s důrazem na to, že nové vedení usiluje o návrat k zákonnému poslání instituce. Dále jsme zopakovali, že prvořadým úkolem pro nás je získat nové reprezentativní sídlo, protože ÚSTR funguje už více než pět let bez něj. Mezi další cíle jsme uvedli posílení spolupráce s mezinárodními institucemi a práce na nových projektech, které budou rezonovat mezi odbornou i laickou veřejností. Pan předseda projevil přání, aby se naše instituce v budoucnosti podílela na akcích v Senátu, které budou připomínat naši minulost,“ shrnul obsah návštěvy ředitel Kudrna.

12. 7. – Návštěva Muzea družstevnictví a DAČR

V úterý 12. července navštívil ředitel Ladislav Kudrna spolu s náměstkem Kamilem Nedvědickým Muzeum družstevnictví a DAČR. Stálou expozicí muzea je provedl vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý a poté na pozvání ředitele DAČR Davida Füllsacka, DiS., společně projednávali budoucí spolupráci ÚSTR a Muzea družstevnictví na popularizaci vědy, možnosti společných vzdělávacích či publikačních akcí a propagace. Náměstek Nedvědický k tomu řekl: „Diskutovali jsme o možnostech další spolupráce. Vyplynula z toho mimo jiné nabídka možného využití soukromých archivů členů asociace pro naše badatele v oblasti kolektivizace a všech jejich shromážděných dokumentů a stejně tak možnost společných akcí, týkajících se československého družstevnictví v širším slova smyslu v námi zkoumaném období.“ V minulosti DAČR a muzeum spolu s ÚSTR pořádali kulatý stůl k podporovateli československého zemědělského družstevnictví Ladislavu Karlu Feierabendovi, kde vystoupil například renomovaný historik Jaroslav Rokoský z ÚSTR.

13. 7. – Jednání s velvyslankyní Gruzie v ČR

Ve středu 13. července zavítala do Ústavu pro studium totalitních režimů paní velvyslankyně Gruzie, její excelence Mariam Rakviashvili. Setkala se s ředitelem doc. PhDr. Ladislavem Kudrnou, PhD. a náměstkem JUDr. Kamilem Nedvědickým. Setkání bylo primárně zaměřeno na budoucí spolupráci a diskutovalo se také o možnosti uspořádat v příštím roce společnou akci k připomenutí 30. výročí česko-gruzínských diplomatických vztahů. Předběžně se dohodla participace na promítaní digitálně zrekonstruovaného gruzínského filmu Pokání z roku 1984, které by se mohlo propojit s diskuzním panelem. „Film Pokání byl naprosto průlomový ve své době, protože přinesl obraz zločinů stalinismu. Film byl natočen díky podpoře tehdejšího prvního tajemníka Komunistické strany Gruzie Eduarda Ševarnadzeho, a bylo velkým překvapením, že se v Československu promítal. To se odrazilo i v návštěvnosti filmu. V roce 1988 ho v Československu vidělo přibližně půl milionů diváků“, doplnil náměstek JUDr. Kamil Nedvědický.