UDÁLOST: Budova ÚSTR dostala nový kabát


Není asi probíranějšího tématu ve spojitosti s Ústavem pro studium totalitních režimů v posledních letech, než osud jeho původní budovy v Siwiecově ulici. Jak známo, Ministerstvo financí podalo na průběh její rekonstrukce trestní oznámení, k němuž se Ústav následně připojil a celou kauzu šetří orgány činné v trestním řízení. Neutěšený stav stávajícího torza nenechává současné vedení v klidu a nečinnosti. I proto, že v těsné blízkosti budovy je pomník Rzysarda Siwiece, polského úředníka, který se v roce 1968 upálil na protest vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Takže, když přišel nápad z Polského institutu, konkrétně od jeho ředitele Macieje Ruczaje, s tím něco málo udělat, nebylo proč váhat. Nepřítelem byl pouze čas, jelikož od prvního nápadu k výročí Siwiecova úmrtí v pondělí 12. září zbývalo 14 dní… Velmi pohotově na nabídku úpravy, především místa kolem pomníku, zareagoval vizuální umělec Ondřej Vyhnánek (39) z Prahy, pouze z časových důvodů nemohl vzniknout původně zamýšlený mural, ale jen velkoformátová grafika.

Pátek 9. září 2022Je pátek dopoledne, Ing. Ondřej Petržilka, vedoucí oddělení provozu ÚSTR, a Jan Procházka z téhož oddělení, se převlékají do montérek, uvádějí do činnosti potřebnou techniku a vyrážejí na první úpravu pietního místa.
Je pátek podvečer a Ondřej Vyhnánek se svým pomocníkem začínají přípravné práce na vzniku velkoformátové grafiky. Příprava končí krátce před páteční půlnocí natřením plochy okolo pomníku a s pomocí světelného toku také náčrtu zamýšleného nápisu Slyšte můj křik a letopočtu 1968.

Sobota 10. září 2022Je sobota dopoledne a Ondřej Vyhnánek se svým týmem realizují na šedý podkladový nátěr první část nápisu. Před obědem je tato část hotova. Večer se pak pokračuje na druhé polovině grafiky.

Neděle 11. září 2022


Je neděle dopoledne a ve spodní části budovy ÚSTR vizuální umělec Ondřej Vyhnánek dokončuje druhou část velkoformátové grafiky. „Nakonec jsem u druhé části ještě zvolil inverzi, aby to celé lépe vyznělo,“ říká a kolem 11. hodiny hlásí hotovo. Vše po sobě dokonale uklidí a popřeje, aby následující den vše dobře dopadlo. Také děkujeme!


Zveme na pietní akt k výročí úmrtí Rzysarda Siwiece, který se koná 12. září od 11.00 hodin v Siwiecově ulici v Praze 3.

Připravil (text a foto) MARTIN VACEK