Vědecká rada zveřejnila výsledky evaluace Ústavu

Celý text Závěrečné zprávy čítající 62 stran lze stáhnout zde. Rychlé čtenáře bude zřejmě nejvíc zajímat shrnující závěr zprávy. Na stránce Vědecké rady jsou dále jednotlivě k dispozici texty všech jedenácti kapitol a čtyř příloh ve formátu PDF. Na stejném místě se nachází i informace o přiznivém ohlasu na Závěrečnou zprávu. Setkání s novináři se v den zveřejnění zprávy (6. listopadu 2013) zúčastnili předseda Vědecké rady Adrian Portmann – von Arburg, místopředsedkyně Vědecké rady Muriel Blaive a členové Michal Pehr a Zdeněk Beneš.