Pozvánka na tiskovou konferenci ředitele ÚSTR 21. června 2010

Praha 18. června 2010

– Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra pořádá v pondělí 21. června 2010 tiskovou konferenci k situaci v Archivu bezpečnostních složek a v Ústavu pro studium totalitních režimů. Na tiskové konferenci budou sděleny informace o zřízení odborné komise, která posoudí problematiku ochrany archiválií, digitalizace a informačních systémů v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Komise bude mít za úkol vypracovat návrhy na optimalizaci stávající situace. Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra jmenuje do komise jak interní zaměstnance, tak externí odborníky. Dalším bodem tiskové konference bude představení náměstka ÚSTR pro vědu a výzkum, kterým je od 16. června Marek Junek. Tisková konference se koná od 15.30 hodin v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha.