Stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů k pozastavení členství v Platformě evropské paměti a svědomí