STALO SE: 30. srpna

Právě dnes 30. srpna před 125 lety se narodil Stanislav Mašek (45), plukovník (in memoriam) generálního štábu. Narodil se v Plzni, zde také vystudoval českou živnostenskou pokračovací školu. V době 1. světové války byl v srpnu 1916 vyzván ke konání prezenční služby jako tříděný domobranec u c.k. pěšího pluku č. 28 v Písku. Absolvoval základní pěší výcvik a už v listopadu byl odeslán na ruskou frontu. Bojoval také na italském bojišti a válku zakončil ve Francii. Po návratu do Prahy vojákem již zůstal a dodělal si potřebné vzdělání nejdřív na Vojenské akademii v Hranicích, poté i na Válečné škole v Praze. Působil v různých vojenských funkcích u pěšího pluku, posléze horského pěšího praporu, také u střeleckého pluku, v pluku útočné vozby apod., a to víceméně po celé republice, včetně Slovenska. V lednu 1937 se stal referentem všeobecné skupiny 3. oddělení Ministerstva národní obrany – hlavního štábu v Praze.

V této funkci setrval až do likvidace československé branné moci v létě 1939. Po nuceném odchodu z armády byl zařazen jako tiskový referent u Okresního úřadu ve Strakonicích. „Podobně jako většina jeho kolegů i on začal zpravodajsky pracovat ve skupině vládního rady dr. Zdeňka Schmoranze proti Němcům. V případě války měl údajně převzít řízení ofenzivní složky vojenské zpravodajské sítě budované na území říše s pomocí našich lidí, kteří tam odcházeli na práci. V souvislosti s rozsáhlým zatýkáním v řadách tiskových důvěrníků přišlo gestapo na konci srpna 1939 i na jeho stopu. Vzápětí byl zatčen a prošel celou řadou věznic jak na území protektorátu, tak i přímo v Německu,“ uvádí se v jeho medailonku v knize Vlast a čest – byly jim dražší nežli život (Fortprint 2000) autorů Ivana Lacha a Eduarda Stehlíka. Při soudním procesu v Berlíně byl odsouzen k mnohaletému trestu odnětí svobody. Konce války se však nedožil, 13. května 1943 podlehl v koncentračním táboře Sutthof poblíž Gdaňska útrapám způsobeným dlouholetým vězněním.

Po skončení války byl major Stanislav Mašek vyznamenán prezidentem Československé republiky dr. Edvardem Benešem Československý válečným křížem 1939 in memoriam a posmrtně povýšen do plukovnické hodnosti. Jméno plk. Stanislava Maška je uvedeno na pietní desce na pražském Vítězném náměstí.

Zpracoval -vac-