STALO SE: 3. srpna

Právě dnes před 71 lety vyhasly na dvoře jihlavské věznice životy kněží Františka Pařila a Václava Drboly v souvislosti s babickými událostmi. Faráře Pařila z Horního Újezdu sledovala Bezpečnost dlouho, protože agitoval mezi věřícími pro Stranu lidovou a politiku komunistů kritizoval jako „bezbožeckou“ a neodpovědnou. Po zastřelení funkcionářů MNV v nedalekých Babicích 2. července 1951, byl o tři dny později zatčen i Pařil a obviněn ze spoluúčasti a už 12. července postaven před soud. Donutili ho k doznáním, že „byl podrobně informován a podporoval činnost protistátní skupiny, souhlasil s poskytováním úkrytu členům skupiny na faře a zásoboval je potravinami“. Měl se rovněž aktivně účastnit plánování vyvraždění 15 osob prokomunistického smýšlení v Šebkovicích a měl slíbit poskytnutí farního sklepa jako shromaždiště k uvedené akci, případně k pozdějšímu ukrytí výsadkářů, kteří by podporovali násilný zvrat poměrů. Po třech dnech líčení byl nad otcem Pařilem vynesen rozsudek smrti, který byl proveden už 3. srpna 1951 v ranních hodinách. Jeho zpopelněné ostatky se podařilo naštěstí ukrýt a předat příbuzným, v 70. letech pak byly tajně uloženy do rodinné hrobky. Důstojného odpočinku se ostatky dočkaly po veřejném slavnostním uložení na čestném místě heřmanovského hřbitova u hlavního kříže až v říjnu 2011. Od roku 2019 zdobí Římskokatolickou faru v Horním Újezdu vzpomínková tabulka v rámci projektu Poslední adresa. 📌 https://1url.cz/drNRs.

Více k celému babickému případu najdete zde 📌 https://1url.cz/vrNRD a zde 📌 https://1url.cz/grNRZ