STALO SE: 12. září

Právě dnes 12. září před 120 lety se narodil Ladislav Král (68), farář Církve československé husitské, který byl řadu let z politických důvodů vězněn nacistickým i komunistickým režimem. Ladislav Král se narodil 12. září 1902 v Hodslavicích na Novojičínsku. Po skončení obecné školy odešel na gymnázium do Valašského Meziříčí, kde v roce 1922 maturoval. Následně byl přijat na studia práv v Praze, která však brzy opustil a nechal se zapsat na Husovu evangelickou bohosloveckou fakultu. Studia dokončil v roce 1931. Po vysvěcení na kněze nastoupil do náboženské obce Prostřední Suchá na Těšínsku, ale z rodinných důvodů požádal o přeložení do pražské diecéze. Od roku 1931 postupně působil v náboženských obcích Praha II, Roudnice nad Labem a Beroun. Ve stejném roce se rovněž oženil, v manželství s Marií Čichovskou se mu narodily tři dcery.

Král je jedním ze dvou duchovních Církve československé husitské, kteří byli ve 20. století z politických důvodů vězněni oběma totalitními režimy v Československu. Právě v Berouně se pak obě zatčení uskutečnila. Zde byl nejprve v září 1943 zatčen gestapem a po únoru 1948 si pro něho do Berouna přijela i Státní bezpečnost. Po prvním zatčení v době nacistické okupace prošel terezínskou Malou pevností a koncentračním táborem v Dachau, odkud byl propuštěn v červenci 1944. Farářskou službu v Berouně mohl opět začít vykonávat až po osvobození Československa v roce 1945. Po pěti letech byl v květnu 1950 z politických důvodů zatčen znovu a posléze odsouzen k 14 letům těžkého žaláře. I přes špatný zdravotní stav – jeho rodině se z paměti nikdy nevymaže okamžik, kdy byl při jedné z návštěv po prodělané mozkové mrtvici přinesen nemluvící a částečně ochrnutý na nosítkách – se Ladislav Král dočkal podmínečného propuštění až 4. září 1957. Nadále však byl v rámci kategorie takzvaných bývalých lidí sledován Státní bezpečností. Kněžská služba mu byla zapovězena, uplatnění našel pouze v dělnických povoláních.

Ladislav Král zemřel v necelých 68 letech 30. července 1970. Pro své postoje prožil značnou část svého života ve vězení nebo pod dohledem represivních orgánů totalitní moci. Dne 27. června 2018 byla na evangelické modlitebně v Berouně z iniciativy faráře Mikuláše Vymětala a historika Martina Jindry slavnostně odhalena společná pamětní deska farářům Církve československé husitské Ladislavu Královi a Českobratrské církve evangelické Jaromíru Klimeckému.
Manželé Královi s dcerami Janou a Martou (foto archiv M. Jindry) / Farář Ladislav Král během působení v Berouně (foto ÚAM CČSH) / Svědectví spoluvězně o zdravotním stavu L. Krále během věznění, 1969 (foto archiv Marty Kadečkové) / Vězeňský spis Ladislava Krále (foto Národní archiv) / Delegace kněží při slavnosti v Hýskově u Berouna v roce 1939, L. Král čtvrtý zprava (foto ÚAM CČSH) / Martin Jindra (vlevo) a farář Mikuláš Vymětal při odhalení pamětní desky v Berouně, 27. 6. 2018 (foto archiv M. Jindry)

Zpracoval MARTIN VACEK


Více k tématu najdete zde: https://1url.cz/jrBN3