Slavnostní zahájení výstavy Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války

Dne 12. června 2012 proběhla v prostorách univerzity v Řeznu vernisáž výstavy Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa. Vernisáž byla spojená se zakončením projektu studentů místní univerzity, kteří pod vedením Dr. R. Eshelmana natočili filmové rozhovory s pamětníky počátků vysílání Rádia Svobodná Evropa. Výstavu slavnostně zahájili zástupkyně Českého centra v Mnichově Anett Browarzik, Dr. R. Eshelman a ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza. Po úvodních projevech proběhla prezentace studentských filmů.