Slavnostní předání Ceny Václava Bendy

Dne 15. listopadu 2012 se uskutečnilo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostní předání Ceny Václava Bendy a pamětních medailí „Za svobodu a demokracii“.