Slavnostní předání Ceny Václava Bendy

Dne 16. listopadu 2011 se uskutečnilo na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů slavnostní udílení Ceny Václava Bendy a předání pamětních medailí „Za svobodu a demokracii“.