Senát podpořil ÚSTR při jednání o financích na rekonstrukci sídla

16. října 2020    Senát PČR na své schůzi ve středu 14. října 2020 vzal na vědomí výroční zprávu ÚSTR za rok 2019. Většina přítomných senátorů zároveň schválila doprovodné usnesení Senátu, které vyjadřuje podporu vedení ÚSTR při jednání s ministerstvem financí ve věci získaní dalších prostředků k provedení rekonstrukce sídelní budovy Ústavu v Siwiecově ulici v Praze.

Usnesení zní takto:

511. USNESENÍ SENÁTU z 27. schůze, konané dne 14. října 2020 přijaté v souvislosti s projednáním Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019 /senátní tisk č. 274/

Senát

  1. a) vyjadřuje podporu vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v jednáních s ministerstvem financí ve snaze uskutečnit rekonstrukci sídelní budovy ÚSTR na adrese Siwiecova 2, Praha 3 a zajistit tak odpovídající a důstojné zázemí pro činnost této důležité instituce. Pokud by nebylo možné rekonstrukci realizovat, žádá Ministerstvo financí, aby umožnilo ÚSTR získat jiné vhodné prostory. Zároveň vyzývá vládu České republiky, aby byla tomuto úsilí nápomocna;
  2. b) pověřuje předsedu Senátu PČR zaslat toto usnesení předsedovi vlády ČR a ministryni financí ČR.

Miloš Vystrčil v. r. předseda Senátu

Miroslav Adámek v. r. ověřovatel Senátu