Seminář pro učitele Národní identity ve škole

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenských věd na vzdělávací kurz Národní identity ve škole, který se uskuteční v pátek 4. dubna 2014 od 9 do 14 hodin v budově ÚSTRu, Siwiecova 2, Praha 3. Kurz se zaměří na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení ve třídě, či na dekonstrukci xenofobního chování. Seminář je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT-1391/2014-1-183. Účastníci obdrží certifikát o absolvování a pracovní DVD.