SECURITAS IMPERII: Sešla se a jednala nová redakční rada

Ve středu 14. prosince 2022 se sešla na svém ustavujícím jednání nová redakční rada časopisu Securitas Imperii v čele s nově jmenovaným šéfredaktorem Janem Cholínským. Časopis Securitas Imperii je odborné recenzované periodikum vycházející dvakrát ročně zaměřené zejména na české a částečně i na světové dějiny období 1938–1989. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie a dále jej doplňují edice dokumentů, rozhovory, diskuze, recenze, anotace a zprávy. Vydavatelem je od roku 2009, respektive od čísla 15 Ústav pro studium totalitních režimů.

Jednání nové redakční rady ve středu 14. prosince pozdravil nejprve ředitel ÚSTR doc. Ladislav Kudrna, který poděkoval novým členům RR redakční rady za přijetí nominace a popřál jim mnoho úspěchů v jejich redakční práci. JUDr. Kamil Nedvědický, 1. náměstek ředitele ÚSTR vyjádřil radost nad tím, jak prestižní a vysoce kvalifikované je složení nové redakční rady Securitas Imperii. Stejně tak ocenil multidisciplinární charakter a rozmanitost zkoumaných oblastí u jednotlivých členů redakční rady. Pod vedením šéfredaktora PhDr. Jana Cholínského a předsedy redakční rady Dr. Petera Jašeka, kteří prezentovali náměty pro práci redakční rady a pravidla postupu při vytváření obsahu tohoto odborného časopisu, se následně rozvinula plodná diskuze, včetně témat, jimž by se časopis, s ohledem na zákonnou roli ÚSTR, měl věnovat.

Securitas Imperii přijímá zejména práce historiografické, ale také práce politologické, sociologické, filozofické a právní, vztahující se k výše vymezenému období a jeho totalitním (autoritativním) aspektům. Časopis je zaměřen hlavně na dějiny politické, dějiny perzekuce a rezistence, ale přijímá i příspěvky z dějin sociálních a hospodářských, dějin kultury a umění, dějin církevních a dějin idejí. Okrajově je možné také přijetí příspěvků se související tematikou, které přesahují výše uvedené časově vymezené období. Vychází dvakrát do roka, aktuálně je v prodeji Securitas Imperii 40.


Na snímku vlevo: Lukáš Dirga a Peter Jašek / Vpravo: Alena Šimánková, Jan Dvořák a Róbert Letz

Zleva: Ondrej Podolec, Vladimír Petkevič a Pavel Marek / Vpravo: Jiří Urban a Ondřej Horák

Šéfredaktor
PhDr. Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)

Předseda redakční rady
Peter Jašek PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)

Redakční rada
dr. hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Varšava)
Mgr. Lukáš Dirga, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Mgr. Jan Dvořák, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. JUDr. Ondřej Horák, PhD (Masarykova univerzita, Brno)
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Róbert Letz. PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
prof. PhDr. Paedr. Pavel Marek PhD. (Univerzita Palackého, Olomouc)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. JUDr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)
doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, ÚSTR)
PhDr. Alena Šimánková (Národní archiv ČR, Praha)
doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, PhD. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
Mgr. Jiří Urban, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
dr. Neela Winkelmannová (Platforma evropské paměti)

Zpracoval MARTIN VACEK