Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomunistického odporu a odboje Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí se Ústav rozhodl vydat k jeho poctě knihu, která je složena z příspěvků jeho studentů, přátel a kolegů z Ústavu i dalších odborných pracovišť a institucí z celé České republiky. Publikace se zaměřuje především na problematiku protikomunistického odboje, moderní dějiny a historii slavistického bádání v meziválečném Československu. Součástí knihy je i rozsáhlý životopisný rozhovor, který s Václavem Veberem vedli Petr Blažek a Libor Svoboda, a kompletní bibliografie Veberových prací, pořízená Lukášem Babkou.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 418 str., ISBN 978-80-87211-69-4

Sborník Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Slavnostní představení sborníku Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi (Praha, Národní knihovna, 24.01.2013)