Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomunistického odporu a odboje Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí se Ústav rozhodl vydat k jeho poctě knihu, která je složena z příspěvků jeho studentů, přátel a kolegů z Ústavu i dalších odborných pracovišť a institucí z celé České republiky. Publikace se zaměřuje především na problematiku protikomunistického odboje, moderní dějiny a historii slavistického bádání v meziválečném Československu. Součástí knihy je i rozsáhlý životopisný rozhovor, který s Václavem Veberem vedli Petr Blažek a Libor Svoboda, a kompletní bibliografie Veberových prací, pořízená Lukášem Babkou.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 418 s., ISBN 978-80-87211-69-4

Sborník Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Slavnostní představení sborníku proběhlo 24. ledna 2013 v Národní knihovně v Praze. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.